Den zámeckých dětí

Už jsme říkali, že rádi děláme radost dětem? Dětský den na Zámku Loučeň jsme si vysloveně užili. Připravili jsme celodenní téma „Po stopách loučeňských rytířů“, dobový foto-koutek, divadlo a nechyběl samozřejmě ani doprovodný program pro rodiče. Setkání zaměstnanců a rodinný den v Loučni jsme osvěžili vystoupením baristy nebo testovacími jízdami značky Ford.